SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Korzyści:

Impregnat trwale chroni zarówno nowe, jak i stare powierzchnie wykonane z  gresu oraz nisko nasiąkliwych kamieni naturalnych. Wytwarza trwałą,  wysokoodporną warstwę na zabezpieczonych powierzchniach, która  skutecznie chroni przed zabrudzeniami oraz ułatwia czyszczenie. Dzięki  specjalnym składniom zawartym w recepturze utrudnione jest przywieranie  brudu i kurzu.

Sposób użycia:

Podłoże powinno być czyste, suche, dobrze odtłuszczone. Preparat nanosimy  za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Zalecane jest wykonanie dwukrotnego  malowania w krótkich odstępach czasu , dopóki pierwsza warstwa jest  wilgotna. Nie dopuścić do powstawania kałuż. Nadmiar impregnatu należy  usunąć czystą szmatką. Temp. nakładania od +5 do +30°C. Do momentu  wyschnięcia należy chronić impregnowane powierzchnie przed opadami  atmosferycznymi. Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić testy  sprawdzające działanie preparatu na podłoże.


Wydajność:

W zależności od chłonności podłoża z 1l preparatu można zaimpregnować od  10 do 15m² przy jednokrotnym impregnowaniu. 

BHP:

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą  charakterystyki. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia zamknięte dobrze  wentylować. Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów  oraz odzieży ochronnej. Unikać kontaktu ze skorą i oczami. Unikać  wdychania oparów produktu. Zachować ostrożność jak przy pracach z  rozpuszczalnikami palnymi.

Magazynowanie:

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C
 
Impregnat do gresu
Opis produktu

IMPREGNAT DO GRESU
Specjalistyczny preparat na bazie silanu i siloksanu w rozpuszczalniku do  zabezpieczania gresu i innych płytek nieglazurowanych.
Dostępne opakowania: 1 lt, 5 lt


Życzymy udanych zakupów.